Personvern

Pukka Herbs ser på online personvern og sikkerhet som svært viktig.
Pukka Herbs vil ikke gi personlig informasjon til noen annen part, uansett årsak, med mindre vi blir bedt om det av en offentlig myndighet som følge av svindel eller annen kriminell virksomhet. Vi bruker krypteringsteknologi for å sikre all personlig informasjon. Ikke på noe tidspunkt vil vi bruke eller selge din personlige informasjon.

Tilgang til Pukka's nettsted og hjemmeside er tilgjenglig uten at personlig data må oppgis eller kan spores.

Vi har iverksatt sikkerhetsrutiner , regler og tekniske tiltak for å beskytte den personlige informasjon som vi har under vår kontroll, mot uautorisert tilgang, feil bruk eller utlevering, uautorisert endring, ulovlig sletting eller tap. Personlige data blir ikke logget automatisk og blir heller ikke koblet med andre opplysninger. Den data som blir samlet er kun for å gi deg en opptmal opplevelse av våre tjenester. Disse opplysningene blir ikke gitt til en annen part.

Vi samler ikke inn informasjon om våre besøkende fra andre kilder, for eksempel offentlige registre eller organer eller private organisasjoner.

Vi iavslører ikke dine personopplysninger til våre datterselskaper eller andre organisasjoner.

Alle våre ansatte og databehandlere som har tilgang til, og er knyttet til behandling av personopplysninger, er forpliktet til å respektere konfidensialiteten av våre besøkendes personlige data.